Khác biệt giữa các bản “Spectromancer”

không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, General Fixes)
[[Thể loại:Trò chơi máy tính năm 2008]]
[[Thể loại:Trò chơi điện tử năm 2008]]
[[Thể loại:Trò chơi máy tính]]
Người dùng vô danh