Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên”

Xin đề cử thành viên Alphama thành BQV của Wikipedia tiếng Việt. Đây là thành viên có đóng góp và bảo quản tích cực. Không ngại va chạm, điều rất cần từ các BQV. Bạn đó còn rất năng nổ và nhiệt huyết. Có tính chất thảo luận hay. Đây sẽ là một BQV tốt. Hy vọng bạn chấp nhận đề cử![[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 18:22, ngày 2 tháng 7 năm 2015 (UTC)
: Tôi từ chối vì vụ việc gần đây các thành viên đang bận bịu với các thảo luận BQV không hoạt động. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 11:01, ngày 3 tháng 7 năm 2015 (UTC)
::Sợ người ta bận thảo luận vụ đó nên không chú ý BQ cho mình như là Minh Huy hả? Cười đổ ghế!--[[Đặc biệt:Đóng góp/117.6.64.175|117.6.64.175]] ([[Thảo luận Thành viên:117.6.64.175|thảo luận]]) 11:30, ngày 3 tháng 7 năm 2015 (UTC)
;Đồng ý
<s>*{{OK}} Ngạc nhiên là Alphama vẫn chưa được bầu BQV. [[Thành viên:Michel Djerzinski|Michel Djerzinski]] ([[Thảo luận Thành viên:Michel Djerzinski|thảo luận]]) 10:23, ngày 3 tháng 7 năm 2015 (UTC)</s>
Người dùng vô danh