Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dây thần kinh”

}}
Một '''dây thần kinh''' là một loạt tế bào thần kinh mảnh và dài được bó thành nhóm trong hệ thần kinh ngoại biên. Dây thần kinh cung cấp con đường chung cho các xung điện thần kinh được truyền dọc mỗi sợi trục thần kinh đến các cơ quan ngoại biên.
 
Trong hệ thống thần kinh trung ương, các cấu trúc tương tự được gọi là vùng.<ref name=Purves>{{cite book |author=Purves D, Augustine GJ, Fitzppatrick D ''et al.'' |title=Neuroscience |edition=4th |publisher=Sinauer Associates |pages=11–20 |year=2008 |isbn=978-0-87893-697-7 }}</ref><ref name=Marieb>{{cite book |author=Marieb EN, Hoehn K |title=Human Anatomy & Physiology |edition=7th |publisher=Pearson |pages=388–602 |year=2007 |isbn=0-8053-5909-5 }}</ref> Các nơ ron đôi khi được gọi là các tế bào thần kinh, mặc dù thuật ngữ này là có khả năng gây nhầm lẫn vì có nhiều tế bào thần kinh không tạo thành dây thần kinh và dây thần kinh cũng bao gồm các tế bào phi-thần kinh Schwann bao bọc các sợi trục thần kinh myelin.
 
==Tham khảo==