Khác biệt giữa các bản “Đại học Bách khoa Virginia”

không có tóm lược sửa đổi
| name= Virginia Polytechnic Institute<br />and State University
| native_name=
| image_name= VirginiatechsealVT Burruss Hall.svgjpg
| image_size = 200px
| caption = Virginia Tech [[Seal (device)|Seal]]
217

lần sửa đổi