Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Gathienology”

{{talkback|Thảo luận:Cần Thơ|Dân số|ts=05:50, ngày 1 tháng 4 năm 2013 (UTC)}}
[[Thành viên:TuanUt|TuanUt]] ([[Thảo luận Thành viên:TuanUt|thảo luận]]) 05:50, ngày 1 tháng 4 năm 2013 (UTC)
 
==Chào mừng==
Chào mừng thành viên 8 năm quay trở lại Wikipedia. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 14:26, ngày 6 tháng 7 năm 2015 (UTC)