Khác biệt giữa các bản “Đại học Iowa”

===Các phân viện và khoa===
* Phân viện Giáo dục khai phóng và Khoa học <ref>{{cite web|url=http://www.clas.uiowa.edu |title=Home - School of Art and Art History- The University of Iowa|publisher=Clas.uiowa.edu |date= |accessdate=February 5, 2011}}</ref>
* Phân viện ViếtSáng văntác Văn học Iowa (Iowa Writers' Workshop)
* Phân viện Nghệ thuật và Lịch sử Nghệ thuật <ref>{{cite web|url=http://www.art.uiowa.edu |title=; The University of Iowa |publisher=art.uiowa.edu |date= |accessdate=April 13, 2011}}</ref>
* Nhạc viện - Đại học Iowa
* Phân viện Kinh doanh Tippie <ref>{{cite web|url=http://tippie.uiowa.edu |title=Henry B. Tippie College of Business}}</ref> [[File:Cleary Walkway with the Old Capitol in the background, University of Iowa.JPG|thumb|200x200px|Cleary Walkway with [[Tippie College of Business]] on Left]]
* Khoa Công tác Xã hội, North Hall
217

lần sửa đổi