Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
Mặc dù là trường tập trung đào tạo đại học các ngành chuyên môn sâu (professional program), Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng cung cấp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, Quản lý đô thị, và chương trình Thiết kế đô thị với di sản phát triển bền vững (tiếng Pháp).
 
==Hợp tác quốc tế==
==Xem thêm==
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thiết lập quan hệ hợp tác với các trường đại học sau:
*[[Danh sách trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội]]
 
* Đại học Adelaide (Australia)
* Đại học Nottingham (Anh Quốc)
* Đại học Kiến trúc Toulouse (Pháp)
* Đại học Kitakyushu (Nhật Bản)
* Viện Công nghệ Muroran (Nhật Bản)
* Đại học Catholic University of America (Hoa Kỳ)
Và các đại học khác.
 
 
==Tham khảo==
217

lần sửa đổi