Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Điều phối viên”

 
== Lạm dụng công cụ bảo trì Wikipedia ==
Điều phối viên có thể bị tước bỏ các công cụ bảo trì nếu họ lạm dụng các công cụ kỹ thuật.
 
''Xem thêm: [[Wikipedia:Hội chứng điều phối viên]].''
Điều phối viên có thể bị tước bỏ các công cụ bảo trì nếu họ lạm dụng các công cụ kỹ thuật.
 
Để tránh lạm dụng, các điều phối viên cố gắng thực hiện công việc theo các quy định rõ ràng và chặt chẽ đã được thông qua bởi cộng đồng. Những tình huống không có quy định thì nên thảo luận và lấy ý kiến cộng đồng, và nếu có thể, thì bổ sung cho quy định. Đặc biệt, những hành động không thể hồi phục được (như xóa hình ảnh) mà chưa có quy định rõ ràng, cần có sự tham gia ý kiến của cộng đồng.
465

lần sửa đổi