Khác biệt giữa các bản “Huyết áp”

 
==Liên kết ngoài==
* [http://dubaohuyetap.com Phần mềm dự báo huyết áp và nhịp tim]
* [http://www.bpassoc.org.uk Blood Pressure Association (UK)]
* [http://www.bhsoc.org/bp_monitors/automatic.stm British Hypertension Society: list of validated blood pressure monitors]
{{DEFAULTSORT:Huyết áp}}
[[Thể loại:Huyết áp| ]]
[[Thể loại:Cardiovascular system]]
[[Thể loại:Máu]]
[[Thể loại:Dấu hiệu y học]]