Khác biệt giữa các bản “22 (bài hát của Lily Allen)”

clean up, replaced: → (6) using AWB
(clean up, replaced: → (27), → (16) using AWB)
(clean up, replaced: → (6) using AWB)
{{Thông tin đĩa đơn
| Name = 22
| Cover = Lily Allen - 22.jpg
| Artist = [[Lily Allen]]
| Album = [[It's Not Me, It's You]]
| B-side = "[[Not Fair]]"
| Released = 24 tháng 8 năm 2009
| Format = CD đĩa đơn, 7"
| Genre = [[Pop]]
| Length = 3:06
| Label = [[Regal Recordings|Regal]]
| Writer = Lily Allen, [[Greg Kurstin]]
| Producer = Greg Kurstin
{{listen | pos = right
| filename = Lily Allen - 22.ogg
| title = Lily Allen "22" (2009)
| description = Một đoạn nhạc "22", Allen đang hát phần điệp khúc.
| format = [[Ogg]]