Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bảo tàng Guimet”

Hình:Porcelaine chinoise Guimet 271108.jpg|<small>Đồ sứ thời [[nhà Minh]]
Hình:StandingBuddha.jpg|<small>Tượng Phật đứng, [[Pakistan]] thế kỉ 1
Hình:Trong dong Dong SonTrong_dong_Dong_Son_Guimet.jpg|<small>[[Trống đồng Đông Sơn]], thế kỉ 6 TCN
Hình:Guimet_IMG_6009_Jayavarman7.JPG|<small>Đầu vua [[Jayavarman VII]]
Hình:Guimet_5887_Avalokiteshvara.jpg|<small>Tượng [[Bồ Tát]] [[Quán Thế Âm]], nghệ thuật Khmer thế kỉ 7
5

lần sửa đổi