Khác biệt giữa các bản “Hài đen”

Trang mới: “{{other uses}} '''Hài kịch đen''' (tiếng Anh: '''black comedy''', '''black humor''' hay '''dark comedy''') là một thể loại hài kịch sử dụng s…”
(Trang mới: “{{other uses}} '''Hài kịch đen''' (tiếng Anh: '''black comedy''', '''black humor''' hay '''dark comedy''') là một thể loại hài kịch sử dụng s…”)
(Không có sự khác biệt)