Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Về”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{dablink|{{#if: {{{1|}}}|Bài này {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|articleBài|pageTrang}} này viết về {{{1}}}.&#32;&#32;}}{{#if:{{{2|}}}|Để xem bài viết về {{{2}}}, xem {{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.&#32;&#32;|Để xem các định nghĩa khác, xem {{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.}}{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{4|}}}|{{#ifeq:{{{4}}}|1|Để xem các định nghĩa khác, xem {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.|Để xem bài viết về {{{4}}}, xem {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.&#32;&#32;}}}}{{#if:{{{4|}}}|{{#if:{{{6|}}}|{{#ifeq:{{{6}}}|1|Để xem các định nghĩa khác, xem {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.|Để xem bài viết về {{{6}}}, xem {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.&#32;&#32;}}}}{{#if:{{{6|}}}|{{#if:{{{8|}}}|{{#ifeq:{{{8}}}|1|Để xem các định nghĩa khác, xem {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.|Để xem bài viết về {{{8}}}, xem {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.&#32;&#32;}}}}}}}}}}}}<noinclude>{{pp-template|small=yes}}{{template doc}}
==Cách dùng==
<nowiki>{{otheruses4|nội dung trang hiện tại|đề tài khác|xin xem}}</nowiki>