Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Sao”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông báo thảo luận}}
{{Dự án bài cơ bản |chất lượng =CL |độ quan trọng =trung bình}}
{{Dự án Thiên văn học
{{Dự án Thiên văn học|chất lượng = CL|độ quan trọng = cao}}
{{Dự án Vật lý học|chất lượng = CL|độ quan trọng = caotrung bình}}
|hình ảnh =
|trạng thái =
}}
{{Chọn lọc|23-29/8/2010}}