Khác biệt giữa các bản “Trúc Hồ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Giờ đã không còn nữa
* Giữa hai mùa mưa nắng
* Hiến chương tình yêu (Thơ: Du Tử Lê)
* Hôm nay
* Khi ta rời xa nhau
23

lần sửa đổi