Khác biệt giữa các bản “Microraptor”

không có tóm lược sửa đổi
n (replaced: {{cite book| → {{chú thích sách|, replaced: Tiền Creta → Creta sớm)
Giống như ''[[Archaeopteryx]]'', Microraptor đã cung cấp bằng chứng quan trọng về quan hệ tiến hoá giữa chim và khủng long. ''Microraptor'' có lông tạo thành bề mặt khí động học ở hai tay, đuôi và đáng ngạc nhiên ngay ở hai chân. Điều này đã khiến [[Xu Xing]] (2003) mô tả nó là "khủng long 4 cánh".
 
Tiêu bản con lớn có chiều dài 42–83&nbsp;cm, khối lượng lên đến 1&nbsp;kg, Microraptor là một trong những khủng long nhỏ nhất mà người ta biết được đến nay.<ref name="chatterjee2007">Chatterjee, S., and Templin, R.J. (2007). "Biplane wing platform and flight performance of the feathered dinosaur ''Microraptor gui''." ''Proceedings of the National Academy of Sciences'', '''104'''(5): 1576-1580. [http://www.pnas.org/cgi/reprint/0609975104v1.pdf]</ref> Ngoài cơ thể nhỏ ra, ''Microraptor'' còn là một trong những khủng long không biết bay được nhưng lại có cánh và lông vũ được biết đến.
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
{{Commonscat|Microraptor}}
==Liên kết ngoài==
*[[Dromaeosauridae#Relationship with birds|Dromaeosauridae, ''Relationship with birds'']]
*[http://web.archive.org/web/20040306034207/http://www.indyrad.iupui.edu/public/jrafert/Filipovic/newfeather/Microraptor-gui-(Cryptovol.jpg A model of ''Microraptor''/Cryptovolans pauli by Boban Filipovic]
*Jacqui Hayes: [http://www.cosmosmagazine.com/node/984 Bird wings evolved from biplane dinosaurs] COSMOS magazine
*[http://www.pbs.org/wgbh/nova/microraptor/ The Four-Winged Dinosaur] - PBS web site for the ''Nova'' documentary
*NewScientist [http://www.newscientist.com/articleimages/dn21552/1-microraptors-glossy-black-feather-coat-reconstructed.html Microraptor's glossy black feather coat reconstructed]
*[http://phenomena.nationalgeographic.com/2012/03/08/a-shiny-dinosaur-four-winged-microraptor-gets-colour-and-gloss/ nationalgeographic.com 2012-03-08 Ed Yong, A shiny dinosaur four-winged Microraptor gets colour and gloss]
*[http://phenomena.nationalgeographic.com/2008/10/08/microraptor-the-dinosaur-that-flew-like-a-biplane/ nationalgeographic.com 2008-10-08 Ed Yong, Microraptor–the dinosaur that flew like a biplane]
 
{{Các chủ đề|Khủng long|Sinh học}}