Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Nước và vùng lãnh thổ nói tiếng Nga bằng [[:Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Nga|Quốc gia và vùng l…
[[Thể loại:Kyrgyzstan| ]]
[[Thể loại:Cộng hoà lập hiến]]
[[Thể loại:Nước và vùng lãnh thổ nói tiếng Nga]]
[[Thể loại:Trang đựng IPA]]
[[Thể loại:Cộng hòa]]