Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn”

n
Đã đổi mức khóa cho “Wikipedia:Viết bài mới”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo qu…
n (Đã đổi mức khóa cho “Wikipedia:Viết bài mới”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo qu…)
51.612

lần sửa đổi