Khác biệt giữa các bản “Robert Whittaker”

không có tóm lược sửa đổi
|doctoral_advisor =
|doctoral_students =
|known_for = Hệ thống sinh vật 5 giới
|author_abbrev_bot =
|author_abbrev_zoo =
|signature =
}}
{{Other uses}}
{{Other people2|Robert Whitaker (định hướng)}}
'''Robert Harding Whittaker''' (1920-1980) là [[nhà khoa học]] [[người Mỹ]]. Ông cùng với [[Lynn Margulis]] đưa ra hệ thống gồm 5 giới sinh vật : [[Khởi sinh]], [[Nguyên sinh]], [[Nấm]], [[Thực vật]] và [[Động vật]].
==Tham khảo==
*Robert H. Whittaker ''Communities and Ecosystems'', Macmillan, 1975. ISBN 0-02-427390-2
*Robert H. Whittaker(Ed), ''Classification of Plant Communities, 1978 (Handbook of Vegetation Science)'', Kluwer Academic Publishers, ISBN 90-6193-566-0
{{reflist}}
 
{{Authority control}}
{{Persondata
| NAME =Whittaker, Robert
| ALTERNATIVE NAMES =
| SHORT DESCRIPTION = American ecologist
| DATE OF BIRTH =December 27, 1920
| PLACE OF BIRTH =[[Wichita, Kansas]], [[United States|USA]]
| DATE OF DEATH =October 20, 1980
| PLACE OF DEATH =[[Ithaca, New York]], [[United States|USA]]
}}
[[Thể loại : Sinh 1920]]
[[Thể loại : Mất 1980]]
[[Thể loại : Nhà khoa học Mỹ]]