Khác biệt giữa các bản “Tư duy trong hệ thống”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Tham khảo: AlphamaEditor)
 
Cuốn sách gồm 7 chương, 3 phần.
 
Phần 1: Cấu trúc và hành vi của hệ thống
 
Phần 2: Hệ thống và chúng ta
 
Phần 3: Thay đổi - trong hệ thống và trong triết lý của chúng ta
 
217

lần sửa đổi