Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

(→‎Bản mẫu {{fn}} và {{fnb}}: phần này dịch từ tiếng Anh nên cần phải sửa lại theo phiên bản tiếng Anh)
Bản mẫu <code>{<nowiki>{</nowiki>ref|<var>tên liên kết</var>}}</code> để ghi lại liên kết đến nguồn tham khảo cho chú thích giữa đoạn văn. Ở đây <var>tên liên kết</var> cho biết của chú thích ứng với tài liệu nào trong danh mục tài liệu tham khảo. Ví dụ:
 
:<code><nowiki>Khoảng năm [[208 TCN]],{{ref|no}}, [[Triệu Đà]] - vua nước Nam Việt - tung quân đánh chiếm Âu Lạc. Cuộc kháng cự của An Dương Vương thất bại, nhà nước Âu Lạc bị xóa sổ.</nowiki></code>
 
Sẽ cho:
27.586

lần sửa đổi