Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VIQR”

n (→‎Tham khảo: clean up, General fixes using AWB)
! Dấu !! Ký hiệu !! Thí dụ
|-
| trăng || <code>(</code> 0|| a(→ <big>ă</big>
|-
| mũ || <code>^</code> 6|| a^ → <big>â</big>
|-
| râu || <code>+ hoặc *</code> 7|| o+ → <big>ơ</big>
|-
| huyền || <code>`</code> 2|| a` → <big>à</big>
|-
| sắc || <code>'1</code> || a' → <big>á</big>
|-
| hỏi || <code>?3</code> || a? → <big>ả</big>
|-
| ngã || <code>~4</code> || a~ → <big>ã</big>
|-
| nặng || <code>.5</code> || a. → <big>ạ</big>
|-
| đ || <code>dd9</code> ||
|-
|}
Người dùng vô danh