Khác biệt giữa các bản “Tổng giám đốc điều hành”

(→‎Liên kết ngoài: Alphama Tool)
 
Theo sơ đồ kiểm soát hệ thống quản lý 3 lớp, đối với tổ chức nhỏ, công ty thường được tổ chức thành những phòng ban thực hiện công việc cốt lõi theo lớp thứ 1 của tổ chức như: bán hàng, marketing, sản xuất, dịch vụ. Khi công ty có quy mô lớn hơn, nhiều vấn đề phát sinh, đòi hỏi yêu cầu quản lý chuyên nghiệp hơn, các lãnh đạo cần phát triển thêm lớp thứ 2 bao gồm các phòng ban hỗ trợ như: tài chính, chất lượng, an ninh, tuân thủ, dự án,..nhằm tăng cường khả năng và năng lực cạnh tranh của tổ chức, đảm bảo đầy đủ các mục tiêu về tài chính, chất lượng, an toàn,.. của tổ chức. Những tập đoàn hoặc các công ty đại chúng được xây dựng thêm lớp thứ 3 thể hiện vai trò của kiểm toán nội bộ trong việc đánh giá độc lập khách quan, đề xuất cải tiến và đảm bảo tính tuân thủ của hệ thống quản lý.
 
==Một số nhiệm vụ==
*[[Quản lý chi phí]]
*[[Quản lý chuỗi cung cấp
*[[Quản lý cơ sở]]
*[[Quản lý giá trị thu được]]
*[[Quản lý hậu cần]]
*[[Quản lý hồ sơ]]
*[[Quản lý mâu thuẫn]]
*[[Quản lý môi trường]]
*[[Quản lý năng lực]]
*[[Quản lý phân phối]]
*[[Quản lý sản phẩm]]
*[[Quản lý tài năng]]
*[[Quản lý tài nguyên]]
*[[Quản lý văn phòng]]
*[[Quản lý vòng đời sản phẩm]]
 
==Tham khảo==