Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phần mềm ác ý”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* - [[Backdoor]]: Mở cửa hậu cho kẻ khác xâm nhập
 
* [[Rootkit]]: Dạng mã độc "tàng hình" trước các chương trình kiểm soát file, tiến trình (process)..., tạo đường truy nhập cho kẻ xâm nhập trở lại.
* [[Rootkit]]
Dạng mã độc "tàng hình" trước các chương trình kiểm soát file, tiến trình (process)...
 
== Tham khảo thêm ==