Khác biệt giữa các bản “Băng Adrênh”

không có tóm lược sửa đổi
Hệ thống giáo dục gồm 3 cấp học: Mầm non có trường mầm non Hoa Hồng; Tiểu học có trường tiểu học Tây Phong; Trung học cơ sở có trường THCS Băng A Drênh.
 
Ngăn cách giữa thị trấn Buôn Trấp và một phần thôn Eatun I(nay là thôn I và thôn III) là hồ Eatun.(còn gọi là hồ Tây Phong)
== Đơn vị hành chính ==
Xã gồm:
Người dùng vô danh