Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên”

#:Phản biện: ngày thường đã chẳng thấy lên rồi thì lúc phá hoại gọi bằng gì? Bằng điện thoại cầm tay hay qua Facebook? Mấy vụ rối gần đây (Chắn chiếc rồi Đồng tính luyến ái) có thấy mấy bảo quản viên lâu ngày không xuất hiện có mặt đâu. [[Thành viên:Én bạc|Én bạc]] ([[Thảo luận Thành viên:Én bạc|thảo luận]]) 15:49, ngày 22 tháng 7 năm 2015 (UTC)
#::Hii, làm tôi nhớ lại những lần chat với các bqv khác lúc 2g-3g sáng, cách đây mấy năm là những trao đổi trên [[YM]]; bây giờ thì là SMS và FB. Chà, cái lão bạn Trungda, có hôm nhắn điện thoại đề nghị tôi chốt "Bạn có biết" lúc 2g sáng hơn, khi tôi chuồn vô phòng ngủ rồi mới đau :) [[Thành viên:Viethavvh|Việt Hà]] ([[Thảo luận Thành viên:Viethavvh|thảo luận]]) 17:24, ngày 22 tháng 7 năm 2015 (UTC)
#{{Chưa đồng ý}} Việc này không cần thiết, nếu có phá hoại hay chất lượng không tốt thì nên tăng số lượng BQV cũng như đề cử thêm thành viên làm công việc dọn dẹp, chứ không nhất thiết là phải tước quyền BQV. Cá nhân tôi đồng ý với ý kiến của thành viên Duyệt-phố. [[Thành viên:Nalzogul|Nal]] ([[Thảo luận Thành viên:Nalzogul|thảo luận]]) 00:35, ngày 23 tháng 7 năm 2015 (UTC)
 
===Phiếu trắng===