Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| size =
| caption = ''Poster chính thức''
| country = {{flagicon|SWISUI}} Thụy Sĩ
| dates = [[16 tháng 6]][[4 tháng 7 (19 ngày)]]
| confederations = 4
| num_teams = 16
Người dùng vô danh