Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

n (chính tả, replaced: môt → một)
[[Tập tin:American bison k5680-1.jpg|nhỏ|[[Bò rừng bizon Bắc Mỹ]], thường được gọi trong tiếng Anh Mỹ là "buffalo"]]
[[Tập tin:Bison fight in Grand Teton NP.jpg|nhỏ|phải|Bò bison tham gia trong một cuộc tranh giành quyền thống trị. Câu này giả sử rằng chúng có một lịch sử bắt nạt như vậy với con trâu khác, và chúng từ Buffalo đến.]]
[[Tập tin:Buffalo, New York from I-190 North entering downtown.jpg|nhỏ|trái|Thành phố Buffalo, bang New York.]]
Câu này không có chấm phẩy và sử dụng ba cách đọc khác nhau của từ "buffalo". Theo thứ tự sử dụng ba từ "buffalo" đầu tiên là như sau:
* '''a.''' thành phố [[Buffalo, New York]] tại [[Hoa Kỳ]], được dùng trong vai trò như một ''danh từ phụ trợ'' để bổ nghĩa cho danh từ "con vật" đi sau;
=== Sử dụng ===
[[Thomas Tymoczko]] chỉ ra rằng không có gì đặc biệt đối với tám chữ "buffalo"; bất cứ câu nào có đơn độc mỗi từ "buffalo" được lập đi lập lại với bất cứ số lần đọc nào cũng đều đúng ngữ pháp. Câu ngắn nhất là "Buffalo!", được dùng như một câu mệnh lệnh cách để bắt nạt người nào đó ("You, buffalo!") mà trong câu đó chủ ngữ được hiểu là "you" đã bị loại bỏ.<ref>{{chú thích sách | year=2000 | title = Sweet reason: a field guide to modern logic | author1=Thomas Tymoczko | author2=James M. Henle | edition=2 | publisher=Birkhäuser | isbn=978-0-387-98930-3 | pages=99–100, 104 | url=http://books.google.com/?id=LQnsSuvP9dAC&pg=PA99 | postscript=<!--None-->}}</ref> Tymoczko sử dụng câu này như một thí dụ để minh họa luật rewrite trong các ngôn ngữ.<ref>{{chú thích sách | year=2000 | title = Sweet reason: a field guide to modern logic | author1=Thomas Tymoczko | author2=James M. Henle | edition=2 | publisher=Birkhäuser | isbn=978-0-387-98930-3 | pages=104–105 | url=http://books.google.com/?id=LQnsSuvP9dAC&pg=PA99 | postscript=<!--None-->}}</ref>
 
== Các trường hợp khác ==
Các từ [[tiếng Anh]] khác cũng có thể sử dụng để tạo những câu mang tính chất "chơi" ngữ pháp tương tự (dù không nhất thiết phải có nghĩa), tạo ra một chuỗi lặp liên tục. Bất cứ từ nào vừa là danh từ số nhiều vừa là ngoại động từ không biến đổi (khi chia động từ) đều có thể làm được; như, ''police'' (cảnh sát/ khống chế) hay ''dice'' (xúc xắc/ đổ xúc xắc).