Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

Ý nghĩa muốn nói lên của câu này trở nên rõ ràng hơn khi được hiểu rằng nó dùng thành phố [[Buffalo, New York]] và động từ ít phổ biến là "'''to buffalo'''" (có nghĩa là "ăn hiếp hay bắt nạt"), và khi phép chấm câu và ngữ pháp được mở rộng thì câu này được đọc như sau: "Buffalo buffalo that Buffalo buffalo buffalo, buffalo Buffalo buffalo." Nghĩa của nó càng rõ ràng hơn khi các từ đồng nghĩa được dùng để giải thích nó như sau: "Buffalo-origin bison that other Buffalo bison intimidate, themselves bully Buffalo bison" (tạm dịch:''Chính mấy con bò bison tại Buffalo mà bị mấy con bò bison tại Buffalo khác ăn hiếp, lại ăn hiếp mấy con bò bison tại Buffalo'').
== CấuGiải trúc câuthích ==
 
[[Tập tin:Buffalo sentence diagram.svg|phải|nhỏ|[[Biểu đồ Reed-Kellogg]] của câu]]