Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

:"Buffalo bison Buffalo bison bully bully Buffalo bison".
 
=== SửNhận dụngxét ===
[[Thomas Tymoczko]] chỉ ra rằng không có gì đặc biệt đối với tám chữ "buffalo"; bất cứ câu nào có đơn độc mỗi từ "buffalo" được lập đi lập lại với bất cứ số lần đọc nào cũng đều đúng ngữ pháp. Câu ngắn nhất là "Buffalo!", được dùng như một câu mệnh lệnh cách để bắt nạt người nào đó ("You, buffalo!") mà trong câu đó chủ ngữ được hiểu là "you" đã bị loại bỏ.<ref>{{chú thích sách | year=2000 | title = Sweet reason: a field guide to modern logic | author1=Thomas Tymoczko | author2=James M. Henle | edition=2 | publisher=Birkhäuser | isbn=978-0-387-98930-3 | pages=99–100, 104 | url=http://books.google.com/?id=LQnsSuvP9dAC&pg=PA99 | postscript=<!--None-->}}</ref> Tymoczko sử dụng câu này như một thí dụ để minh họa luật rewrite trong các ngôn ngữ.<ref>{{chú thích sách | year=2000 | title = Sweet reason: a field guide to modern logic | author1=Thomas Tymoczko | author2=James M. Henle | edition=2 | publisher=Birkhäuser | isbn=978-0-387-98930-3 | pages=104–105 | url=http://books.google.com/?id=LQnsSuvP9dAC&pg=PA99 | postscript=<!--None-->}}</ref>