Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

Một câu khá tượng tự khác và không có dấu chấm câu có thể kể đến là "[[James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher]]". Câu nói nhắc đến một tình huống trong lớp học tiếng Anh có liên quan tới từ ''had'', và có thể viết lại với các dấu chấm câu như sau: "James, while John had had 'had', had had 'had had'; 'had had' had had a better effect on the teacher."
 
=== Một số ví dụ ===
 
*Will Will will the will to Will? (Liệu Will có định để lại tờ di chúc cho Will? Cách khác, "Will Will will Will the will?")