Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
[[/Bài lưu tạm]]
 
==Đề cử==
===Bài viết tốt===
====Chuẩn bị đề cử====
# [[Vẹt Iguaca]]
# [[Đức]]
# [[Doraemon: Đôi bạn thân]]
# [[Yesterday]]
# [[John McCain]]
# [[Dwight D. Eisenhower]]
# [[John Knox]]
# [[Thomas Jefferson]]
# [[Fraizer Campbell]]
====Đang đề cử====
# [[Bão Cecil (1989)]]
== Vài thứ về bản thân ==
{| style="border: 1px solid #ddcef2; padding: 0em; margin: auto;" span class="plainlinks"