Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Nghĩa Khánh”

n
(Trang mới: “Lâm Xuyên Khang vương '''Lưu Nghĩa Khánh''' (chữ Hán: 刘义庆, 403 – 444), người Tuy Lý, Bành Thành <ref>Nay là Đồng Sơn, Giang Tô…”)
 
==Hậu nhân==
* Lâm Xuyên Ai vương Lưu Diệp, làm đến Thông trực lang, bị [[Nguyên Hung]] sát hại.
*: Con Diệp là Lưu Xước, tự Tử Lưu, được kế tự vương tước, làm đến Bộ binh hiệu úy. Năm 479 cuối thời [[Lưu Tống Thuận đế]], quyền thần [[Tiêu Đạo Thành]] sát hại [[Dương Vận Trường]], Xước thừa cơ khuyên bạn thân của Vận Trường là Lăng Xuyên lệnh Phan Trí tham gia mưu đồ nổi dậy với mình. Trí tố cáo với Tiêu Đạo Thành, khiến Xước cùng anh em, đồng mưu đều bị hại, Lâm Xuyên vương quốc bị trừ bỏ.
* Lưu Diễn, làm đến Thái tử xá nhân.
* Lưu Kính, làm đến Tuyên Thành thái thú.
==Chú thích==
<references />
 
[[Thể loại:Quan nhà Lưu Tống]]
[[Thể loại:Người Giang Tô]]
[[Thể loại:Sinh 403]]
[[Thể loại:Mất 444]]
[[Thể loại:Nhà văn Trung Quốc]]