Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Nghĩa Khánh”

n
Ở Kinh Châu, Nghĩa Khánh soạn '''Từ Châu tiên hiền truyện''', 10 quyển, dâng lên triều đình. Lại theo lối [[Ban Cố]] soạn '''Điển dẫn''', làm ra '''Điển tự''', nhằm ca ngợi triều đại Lưu Tống.
 
Ở Giang Châu, Nghĩa Khánh tập hợp các nhà văn, biên soạn '''Thế thuyết tân ngữ''', 8 quyển nhưng ngày nay chỉ còn 3 quyển. [[Thế thuyết tân ngữ]] là tác phẩm ghi chép dật sự trong những cuộc thanh đàm của sĩ đạo ohuphu từ cuối [[đời Đông Hán]] đến [[đời Tấn]], góp phần phản ánh tư tưởng, sanh hoạt và trào lưu đương thời. Ngoài ra Nghĩa Khánh còn biên soạn '''U minh lục''' (còn gọi là U minh ký), ghi chép những dị sự liên quan đến quỷ thần linh quái, ngày nay không còn.
 
==Hậu nhân==