Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Nghĩa Khánh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
==Cái chết==
Nghĩa Khánh ở Quảng Lăng, có bệnh, gặp lúc xuất hiện cầu vồng trắng vượt quatrên thành, lọt[[hươu vàonước]] trongchạy vào phủ; ông rất lo sợ, cố xin về triều. Nghĩa Khánh được Văn đế đồng ý cho giải chức ở châu, giữ bản hiệu về kinh đô. Năm thứ 21 (444), Nghĩa Khánh mất ở kinh thành, hưởng thọ 42 tuổi. Được truy tặng Thị trung, Tư không, thụy là Khang vương.
 
==Tính cách==
Người dùng vô danh