Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

#{{OK}} Như trên [[Thành viên:Đoàn Hữu Kiên|Đoàn Hữu Kiên]] ([[Thảo luận Thành viên:Đoàn Hữu Kiên|thảo luận]]) 14:07, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)
#{{OK}} Thích thể loại này, tuy là hơi ngắn, nguồn cũng không nhiều nhưng đó đã viết tất cả thông tin của một mẫu câu, OK, bài viết tốt.--[[Thành viên:Be be nhat|Minh Nhật]] ([[Thảo luận Thành viên:Be be nhat|thảo luận]]) 14:30, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)
#{{OK}} Bài viết tốt.--[[Thành viên:Vietuy|Vietuy]] ([[Thảo luận Thành viên:Vietuy|thảo luận]]) 04:19, ngày 28 tháng 7 năm 2015 (UTC)
;Phản đối
;Ý kiến