Khác biệt giữa các bản “Cache (tin học)”

== Ứng Dụng ==
 
=== '''Bộ nhớ đệm CPU''' ===
Bộ nhớ đệm được sử dụng bởi đơn vị xử lý trung tâm (CPU) của máy tính để giảm thiểu thời gian trung bình trong việc truy cập dữ liệu trong bộ nhớ chính. Bộ nhớ đệm nhỏ hơn, nhanh hơn trong việc lưu trữ dữ liệu sao chép từ vùng bộ nhớ chính được sử dụng thường xuyên nhất. Hầu hết CPU sở hữu những bộ nhớ đệm độc lập khác biệt nhau, bao gồm lệnh và bộ nhớ đệm dữ liệu, nơi mà bộ nhớ đệm dữ liệu thường được thiết lập như một hệ thống cấp bậc của nhiều hơn các cấp bộ nhớ đệm.
 
'''===Bộ nhớ đệm của vi xử lý đồ họa'''===
 
Các phiên bản trước của vi xử lý đồ họa (GPUs) không có các
2048KB.
 
=== '''Bộ đệm chuyển đổi''' ===
Đơn vị quản lý dữ liệu (MMU): tìm nạp những lối vào của trang bảng từ bộ nhớ chính sở hữu bộ nhớ đệm đặc biệt, được sử dụng để ghi lại kết quả của địa chỉ ảo đến địa chỉ vật lý. Bộ nhớ đệm đặc biệt này được gọi là Bộ Đệm Chuyển Đổi
 
=== '''Bộ nhớ đệm Web(Web Cache)''' ===
Trình duyệt web và Máy chủ Web sử dụng Bộ nhớ đệm Web để chứa các phản hồi từ hệ thống máy chủ, chẳng hạn như hình ảnh và các trang web.
 
Một dạng khác của bộ nhớ đệm là P2P(peer to peer). Nó giúp các tập tin được các ứng dụng P2P tìm kiếm nhiều nhất và còn giúp tăng tốc chuyển dữ liệu P2P. Tương tự, các vùng tương đương sẽ xuất hiện, điều này giúp cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển P2P chẳng hạn như Corelli.
 
=== '''Sự khác biệt giữa buffer và bộ nhớ cache''' ===
Hai từ ngữ "buffer" và "cache" không bao gồm nhau; thậm chí, có sự khác biệt cơ bản trong ý nghĩa giữa các quá trình của bộ nhớ cache và các quá trình của buffer.