Khác biệt giữa các bản “Minh Mục Tông”

 
==== Hoàng nữ ====
**# [[Bồng Lai công chúa]] [蓬莱公主, 1557], mẹ là [[Hiếu Ý Trang hoàng hậu]].
**# [[Thái Hòa công chúa]] [太和公主, ? - 1560], mẹ là [[Hiếu Định hoàng hậu (Minh Mục Tông)|Hiếu Định hoàng hậu]].
**# [[Thọ Dương công chúa]] [寿阳公主, 1565 - 1590], mẹ là Hiếu Định hoàng hậu. Hạ giá lấy [[Hầu Củng Thần]] (侯拱辰).
**# [[Vĩnh Ninh công chúa]] [永宁公主, 1567 - 1594], mẹ là Hiếu Định hoàng hậu. Hạ giá lấy [[Lương Bang Thụy]] (梁邦瑞).
**# [[Thụy An công chúa]] [瑞安公主, 1573 - 1629], mẹ là Hiếu Định hoàng hậu. Hạ giá lấy [[Vạn Vĩ]] (萬煒).
**# [[Diên Khánh công chúa]] [延庆公主, ? - 1600], mẹ không rõ. Hạ giá lấy [[Vương Bỉnh]] (王昺).
**# [[Tê Hà công chúa]] [棲霞公主, 1571 - 1572], mẹ là Thục phi Tần thị.
 
== Xem thêm ==
4.842

lần sửa đổi