Khác biệt giữa các bản “Cache (tin học)”

(Bổ sung một số bộ nhớ đệm khác)
 
=== Một số bộ nhớ đệm khác ===
Những cỗ máy tìm kiếm (như Google, FirefoxYahoo,...) thường dùng
bộ nhớ đệm để lưu giữ những trang web đã được tìm kiếm. Ví dụ, Google sẽ cung cấp
một đường link bên cạnh kết quả tìm kiếm trỏ đến bộ nhớ đệm đối với những trang
2

lần sửa đổi