Khác biệt giữa các bản “Cache (tin học)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
recently used" (LRU),tức là loại bỏ những cache ít được sử dung nhất.
 
=== '''Nguyên tắc ghi của hệ thống(Writing policies)''' ===
Khi CPU ghi dữ liêu vào Cache,cần
phải có một số quy tắc ghi dữ liệu đó vào bộ nhớ.
6

lần sửa đổi