Khác biệt giữa các bản “Quản lý bộ nhớ”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
Một vài vấn đề có thể làm phức tạp quá trình thực thi, ví dụ như [[:en:Fragmentation_(computing)#External_fragmentation|phân mảnh ngoại]], xảy ra khi có những khoảng trống nhỏ giữa những ô nhớ đã được cấp phát, điều này sẽ làm những ô nhớ này không khả dụng cho một yêu cầu cấp phát. [[Siêu dữ liệu]] của bộ cấp phát cũng có thể thổi phồng kích thước (riêng biệt) của những cấp phát nhỏ. Việc này thường được xử lý bằng quá trình [[:en:Chunking_(computing)|chunking]].Hệ thống quản lý bộ nhớ phải theo dõi những cấp phát quá hạn để đảm bảo không xảy ra tràn bộ nhớ.
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
 
{{sơ khai máy tính}}
 
== Hệ thống với bộ nhớ ảo ==
 
Bộ nhớ thường được phân loại - theo tốc độ truy xuất - thành bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Hệ thống quán lý bộ nhớ, cùng với các hoạt động khác, cũng xử lý việc chuyển thông tin giữa 2 cấp độ bộ nhớ này.
 
 
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
 
{{sơ khai máy tính}}