Khác biệt giữa các bản “Quản lý bộ nhớ”

 
== Cấp phát bộ nhớ động ==
[[File:External Fragmentation.svg|thumb|450px|An example of external fragmentation]]
 
==== Chi tiết ====
Việc thực hiện một yêu cầu cấp phát bao gồm việc định vị một ô nhớ chưa được sử dụng với kích thước đủ lớn. Yêu cầu này được hoàn thành bằng việc cấp phát một phần từ nguồn chứa lớn của bộ nhớ được gọi là '''heap'''(khối xếp) hay '''free store.''' Vào bất cứ thời điểm nào, một vài phần của heap đang được sử dụng, còn một vài phần khác thì không do đó có thể được dùng để cấp phát.