Khác biệt giữa các bản “Trần Thái Tông”

# Tĩnh Quốc Đại vương [[Trần Quốc Khang]] [靖國大王陳國康],<ref name=ThaiTong/> thực tế là con của Khâm Minh đại vương [[Trần Liễu]] và [[Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu|Hiển Từ Hoàng hậu]].
# Hoàng thái tử [[Trần Hoảng]] [陳晃], tức '''Thánh Tông Tuyên Hiếu Hoàng đế''' (聖宗宣孝皇帝), mẹ là [[Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu|Hiển Từ Hoàng hậu]].
# Chiêu Minh Đại vương [[Trần Quang Khải]] [[昭明大王陳光啟]], mẹ là [[Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu|Hiển Từ Hoàng hậu]].
# Bình Nguyên Vương [[Trần Nhật Vĩnh]] [平原王陳日永].
# Vũ Uy Vương [[Trần Duy]] [武威王陈維].
4.842

lần sửa đổi