Khác biệt giữa các bản “Quản lý bộ nhớ”

không có tóm lược sửa đổi
 
Một vài vấn đề có thể làm phức tạp quá trình thực thi, ví dụ như [[:en:Fragmentation_(computing)#External_fragmentation|phân mảnh ngoại]], xảy ra khi có những khoảng trống nhỏ giữa những ô nhớ đã được cấp phát, điều này sẽ làm những ô nhớ này không khả dụng cho một yêu cầu cấp phát. [[Siêu dữ liệu]] của bộ cấp phát cũng có thể thổi phồng kích thước (riêng biệt) của những cấp phát nhỏ. Việc này thường được xử lý bằng quá trình [[:en:Chunking_(computing)|chunking]].Hệ thống quản lý bộ nhớ phải theo dõi những cấp phát quá hạn để đảm bảo không xảy ra tràn bộ nhớ.
 
'''Hiệu năng'''
 
Thuật toán cấp phát bộ nhớ động đặc biệt có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng của hệ thống. Một nghiên cứu được Tập đoàn Digital Equipment thực hiện vào năm 1994 đã cho thấy những chi phí vận hành cho một loạt các bộ cấp phát. Độ dài instruction trung bình ngắn nhất để cấp phát một ô nhớ đơn là 52.<sup>[2]</sup>
 
== Hệ thống với bộ nhớ ảo ==
6

lần sửa đổi