Khác biệt giữa các bản “Quản lý bộ nhớ”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hiệu năng'''
 
Thuật toán cấp phát bộ nhớ động đặc biệt có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng của hệ thống. Một nghiên cứu được Tập đoàn Digital Equipment thực hiện vào năm 1994 đã cho thấy những chi phí vận hành cho một loạt các bộ cấp phát. Độ dài instruction trung bình ngắn nhất để cấp phát một ô nhớ đơn là 52.<sup>[2]</sup>
 
'''Thực hiện'''
 
Vì không biết được địa điểm chính xác của việc cấp phát, bộ nhớ được truy cập một cách gián tiếp, thường là thông qua con trỏ tham số. Thuật toán đặc biệt mà được dùng để tổ chức vùng nhớ, cấp phát và giải phóng chunks thì được liên kết với nhân và có thể sử dụng một số phương pháp sau:
# Cấp phát ô nhớ cố định, còn gọi là cấp phát
 
== Hệ thống với bộ nhớ ảo ==
6

lần sửa đổi