Khác biệt giữa các bản “Lê Trang Tông”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tháng 4]] năm [[1545]], Trang Tông tiến quân đến [[Yên Mô]]<ref>Nay thuộc địa phận tỉnh [[Ninh Bình]]</ref>. [[Dương Chấp Nhất]] mời [[Nguyễn Kim]] đến chỗ mình rồi bí mật giết chết, quay lại với [[nhà Mạc]]. Nhà vua truy tặng là Chiêu Huân Tĩnh công, thụy Trung Hiến, dùng con là [[Nguyễn Uông]] làm ''Lãng quận công'', [[Nguyễn Hoàng]] làm ''Hạ Khê hầu'', cầm quân đánh họ Mạc<ref name="SKTB16" /><ref name="CM27" />. Mùa thu năm đó, ông dùng [[Trịnh Kiểm]] làm ''Đô tướng, tiết chế các doanh quân thủy quân bộ, kiêm tổng nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự'', gia phong [[Thái sư]], tước ''Lạng quốc công''. Mọi việc trong nước hết thảy do Thái sư [[Trịnh Kiểm]] quyết đoán, sau mới tâu lên trên. Theo đề nghị của [[Trịnh Kiểm]], vào đầu năm [[1546]], Trang Tông cho lập [[Hành điện]] ở sách Vạn Lại<ref>Nay thuộc huyện [[Thụy Nguyên]], tỉnh [[Thanh Hóa]]</ref> là chỗ hiểm trở.
 
Ngày [[29 tháng 1]], năm [[1548]], Trang Tông hoàng đế băng hà, hưởng thọ 34 tuổi. Trịnh Kiểm lập con ông là Hoàng thái tử Lê Duy Huyên lên nối ngôi, tức là [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Lê Trung Tông]],. táng di thể của ông lại [[Cảnh lăng]], phía nam [[Lam Sơn]]<ref name="SKTB16" /><ref name="CM27" />.
 
Ông được dâng [[miếu hiệu]] là [[Trang Tông]] (莊宗), thụy là '''Dụ Hoàng Đế''' (裕皇帝), toàn xưng '''Trang Tông Dụ hoàng đế''' (莊宗裕皇帝), được an táng di thể tại [[Cảnh lăng]] (景陵), phía nam [[Lam Sơn]]<ref name="SKTB16" /><ref name="CM27" />.
 
== Giai thoại về Chúa Chổm và câu thành ngữ ==
4.842

lần sửa đổi