Khác biệt giữa các bản “Quản lý bộ nhớ”

AlphamaEditor
(AlphamaEditor)
'''Quản lý bộ nhớ''' là việc điều hành bộ nhớ máy tính ở cấp bậc hệ thống. Mục đích quan trọng của việc quản lý bộ nhớ là cung cấp những cách thức để cấp phát động các ô nhớ cho chương trình khi được yêu cầu và giải phóng các ô nhớ đó khi không cần dùng nữa. Đây là việc rất quan trọng đối với bất kỳ hệ thống máy tính cao cấp nào vì sẽ có nhiều công việc được tiến hành ở mọi thời điểm.<ref>{{cite journal|last=Gibson|first=Steve|author1-link=Steve Gibson (computer programmer)|title=Tech Talk: Placing the IBM/Microsoft XMS Spec Into Perspective|url=http://books.google.com/books?id=ZzoEAAAAMBAJ&pg=PA34|magazine=[[InfoWorld]]|date=Augustngày 15, tháng 8 năm 1988}}</ref>
 
Nhiều phương pháp đã được tìm ra để gia tăng hiệu quả của việc quản lý bộ nhớ. Những hệ thống bộ nhớ ảo giúp tách những địa chỉ ô nhớ đang được dùng ra khỏi những địa chỉ thực, từ đó cho phép chia sẻ công việc và gia tăng lượng RAM một cách hiệu quả nhờ đánh dấu địa chỉ hoặc chuyển đến vùng lưu trữ thứ hai. Chất lượng của việc quản lý bộ nhớ ảo có thể có tác dụng lớn đến hiệu năng làm việc của hệ thống nói chung.
 
== Cấp phát bộ nhớ động ==
[[FileTập tin:External Fragmentation.svg|thumb|450px|Ví dụ về cấp phát bộ nhớ ngoài]]
==== Chi tiết ====
Việc thực hiện một yêu cầu cấp phát bao gồm việc định vị một ô nhớ chưa được sử dụng với kích thước đủ lớn. Yêu cầu này được hoàn thành bằng việc cấp phát một phần từ nguồn chứa lớn của bộ nhớ được gọi là '''heap'''(khối xếp) hay '''free store.''' Vào bất cứ thời điểm nào, một vài phần của heap đang được sử dụng, còn một vài phần khác thì không do đó có thể được dùng để cấp phát.
 
Một vài vấn đề có thể làm phức tạp quá trình thực thi, ví dụ như [[:en:Fragmentation_Fragmentation (computing)#External_fragmentationExternal fragmentation|phân mảnh ngoại]], xảy ra khi có những khoảng trống nhỏ giữa những ô nhớ đã được cấp phát, điều này sẽ làm những ô nhớ này không khả dụng cho một yêu cầu cấp phát. [[Siêu dữ liệu]] của bộ cấp phát cũng có thể thổi phồng kích thước (riêng biệt) của những cấp phát nhỏ. Việc này thường được xử lý bằng quá trình [[:en:Chunking_Chunking (computing)|chunking]].Hệ thống quản lý bộ nhớ phải theo dõi những cấp phát quá hạn để đảm bảo không xảy ra tràn bộ nhớ.
 
==== Hiệu năng ====
 
Bộ nhớ thường được phân loại - theo tốc độ truy xuất - thành bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Hệ thống quán lý bộ nhớ, cùng với các hoạt động khác, cũng xử lý việc chuyển thông tin giữa 2 cấp độ bộ nhớ này.
 
 
==Tham khảo==