Khác biệt giữa các bản “Lê Trang Tông”

không có tóm lược sửa đổi
|niên hiệu = Nguyên Hòa (元和)
|miếu hiệu = [[Trang Tông]] (莊宗)
|thụy hiệu = <font color = "grey">Dụ hoàng đế</font><br/>裕皇帝
|cha = [[Lê Chiêu Tông]]
|mẹ = [[Gia Khánh hoàng hậu]]
4.842

lần sửa đổi