Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Đình Toàn”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Nguyễn Đình Toàn (nhạc sĩ)]]
*[[Nguyễn Đình Toàn (vận động viên)]]
*[[Nguyễn Đình Toàn (1960)|Nguyễn Đình Toàn]] (sinh 1960), là chính khách Việt Nam, hiện là Thứ trưởng [[Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ Xây Dựng]]
{{định hướng}}