Khác biệt giữa các bản “Minh Mục Tông”

* Thân mẫu: [[Đỗ khang phi (Minh Thế Tông)|Hiếu Khác hoàng hậu]] Đỗ thị (孝恪皇后杜氏, 1510 - 1554), người ở [[Đại Hưng]], là [[phi tần]] của Thế Tông với sơ phong là ''Khang phi'' (康妃). Sau khi qua đời, được truy tôn là ''Vinh Thục Khang phi'' (荣淑康妃). Đến khi Mục Tông kế vị, mới được truy tặng [[Hoàng hậu]].
* Hậu phi:
# [[Hiếu Ý Trang hoàng hậu]] Lý thị (孝懿皇后李氏, ? - 1558), người [[Xương Bình]], cha là [[Lý Minh]] (李铭). Chính thất vương phi khi chưa đăng cơ, qua đời trước khi Mục Tông lên ngôi.
# [[Hiếu An Thánh hoàng hậu|Hiếu An hoàng hậu]] Trần thị (孝安皇后陈氏, ? - 1596), người [[Thông Châu]], cha là Cẩm y vệ Cố An bá [[Trần Cảnh Hành]] (固安伯陳景行). Thời Minh Thần Tông, được tôn làm ''Nhân Thánh hoàng thái hậu'' (仁圣皇太后).
# [[Hiếu Định thái hậu|Hiếu Định hoàng hậu]] Lý thị (孝定皇后, 1540 - 1612), người [[Thông Châu]], cha là Vũ Thanh bá [[Lý Vỹ Phong]] (武清伯李伟封). Bà vào cung được phong [[Quý phi]], sinh ra [[Minh Thần Tông]], tôn phong làm ''Từ Thánh hoàng thái hậu'' (慈圣皇太后).
# Tần Thục phi (秦淑妃).